Україна, м.Черкаси,
проспект Хіміків, 4-а
+38 (067) 147-97-81
Україна, м. Черкаси,
вул. Якубовського, 7/1
+38 (067) 147-97-79

Згода на обробіток персональних даних

Справжнім відповідно до закону України «Про персональні дані», своєю волею і в своєму інтересі висловлюю свою безумовну згоду на обробку моїх персональних даних "ІНТЕРПЛИТ", зареєстрованим відповідно до законодавства України.
Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до певного або визначається на підставі такої інформації фізичній особі.
Справжнє Згода видано мною на обробку наступних персональних даних:

Список полів форми

Згода дано Оператору для здійснення наступних дій з моїми персональними даними з використанням засобів автоматизації та / або без використання таких засобів: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, передача третім особам для зазначених нижче цілей, а також здійснення будь-яких інших дій, передбачених чинним законодавством РФ як неавтоматизованими, так і автоматизованими способами.
Дана згода дається Оператору і третій особі (-ам) <Інформація_передается_третьім_ліцам> для обробки моїх персональних даних в наступних цілях:
<Указать_свой_варіант_іспользованія_персональних_данних>.

Справжнє згоду діє до моменту його відкликання шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу <EMAIL-адрес_для_жалоб>. У разі відкликання мною згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних без моєї згоди при наявності підстав.